top

HOME

Welkom op de website van de "Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken". 
Wij hebben deze website gemaakt om meer bekendheid te geven aan onze activiteiten.
In 2006 is deze Stichting opgericht en met ingang van 01-01-2013 hebben wij de status "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) verworven.
Tevens eist de Belastingdienst per 01-01-2014 dat onze Stichting een aantal gegevens publiceert op internet (klik hier voor deze publicaties).

Lei Simons is al vanaf 1970 actief bezig met de kruisen en kapellen in Slenaken.

Heeft u op- of aanmerkingen over de inhoud, neem dan contact met ons op middels menu "Contact" of via Email info@skkps.nl

Wilt u ons financieel steunen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.
Uw donatie wordt zorgvuldig beheerd om het klein religieus erfgoed voor het nageslacht te behouden.
Ons IBAN is: NL 55 RABO 011132030 t.n.v. Stichting Kruisen en kapellen Parochie Slenaken.

onder