top

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken bestaat uit 3 personen:
Voorzitter: Hay van Boekhold
Secretaris: Henny Walter
Penningmeester: Lei Simons
Het bestuur is in functie vanaf de oprichting van de stichting in 2006.
In onderstaande stukken kunt u verdere gegevens over de stichting vinden.

Publicaties

adobe
onder